bg en
Търговски марки

Търговски марки

Екипът на LEXDIA е квалифициран в областта на:  
 

Търговски марки

Търговската марка е отличителният символ на всеки успешен бранд. За да получи правна защита запазеният знак на Вашия бизнес, той следва да е регистриран като търговска марка. Правото върху търговска марка възниква чрез подаване на заявка за регистрация. Считано от датата на подаване на заявката всички права върху търговската марка са само Ваши и никой друг не може да използва търговската марка без Вашето разрешение. 

Срокът на защита на търговската марка е 10 години от подаване на заявлението за регистрация, като този срок може да бъде продължаван многократно за нови периоди от по 10 години. Това прави търговската марка ценен актив за всеки бизнес.  Регистрирната търговска марка подлежи на прехвърляне или предоставяне за ползване за определен от притежателя срок и цена.

Спрямо териториалния обхват на предоставената защита се различават няколко производства за регистрация на търговска марка:
 Регистрация на търговска марка в България View
Регистрация на търговска марка в България
View
Регистрация на Европейска търговска марка
Регистрация на Европейска търговска марка
View
Регистрация на Международна търговска марка
Регистрация на Международна търговска марка
View

Контактна форма

Добави документ