bg en
Договори и търговски сделки

Договори и търговски сделки

LEXDIA може да изготви за Вас:  
 
 • Всички видове договори и търговски сделки;
 • Консултации и промени на вече изготвени документи и проекти за сделки. 

Договори

LEXDIA предлага съдействие и професионален съвет при сключването на всички видове договори и търговски сделки. Услугите ни включват както консултации относно избора на подходящ вид сделка и нейните правни последици, така и съставяне на необходимите документи, в това число и всички последващи анекси и споразумения за изменение или прекратяване на договори. От особено значение тук е и внимателната проверка и редакция изготвените от вашите бизнес партньори документи, които често защитават само интересите на страната, която ги е изготвила. 

Всички наши услуги в тази област са изградени по комплексен начин – ще ви информираме изчерпателно относно ефекта на правните действия, а когато счетем за необходимо ще ви предоставим информация за възможни други варианти на сделки или клаузи, които по-добре биха обезпечили преследваните от вас цели.

Акцентирани в дейността ни са сделки от ежедневния търговски оборот, за които се изисква съдействието на адвокат като:
 • Търговска продажба (дистанционна продажба, продажба на изплащане и др.)
 • Договор за лизинг
 • Договор за наем
 • Договор за дарение
 • Договор за заем
 • Договор за особен залог
 • Договор за изработка / услуга
 • Договор за гражданско дружество / консорциум
 • Договор за търговско посредничество / представителство
 • Комисионен договор
 • Спедиционен договор
 • Договор за банков кредит
 • Банкова гаранция
 • Сделки с ценни книги
 • Запис на заповед
Ние ще ви окажем необходимото съдействие при провеждане на преговори с вашите партньори и ще обезпечим юридически постигането на очакваните от вас бизнес резултати. 

Контактна форма

Добави документ