bg en
Промишлени дизайни

Промишлени дизайни

LEXDIA може да ви укаже професионално съдействие при:  
 
  • Производство по регистрация промишлен дизайн в България; 
  • Производство по регистрация на Дизайн на Общността; 
  • Производство по заявка за международен промишлен дизайн (РСТ заявка); 
  • Подновяване на регистрацията на промишлен дизайн;
  • Защита при нарушение на изключителните права на собственика на регистрирания промишлен дизайн.

Промишлени дизайни

Отличителният по отношение на формата, линиите, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях видим външен вид на продукт или дори част от него може да получи защита чрез успешната регистрация на промишлен дизайн. 

Спрямо териториалния обхват на предоставената защита се различават няколко производства за регистрация на промишлен дизайн: 
  • Производство по регистрация на промишлен дизайн в България, което се развива пред Патентното ведомство на Република България и предоставя защита на територията на България. 
  • Производство по регистрация на Дизайн на Общността, което се развива пред Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС, на английски: European Union Intellectual Property Office/ EUIPO), а предоставената регистрация осигурява защита на дизайна на територията на Европейски съюз. 
  • Производство по заявка за международен промишлен дизайн (РСТ заявка), по която компетентна е Световната организация за интелектуална собственост (СОИС; на английски: World Intellectual Property Organization – WIPO), а процедурата предоставя възможност за получаване на защита в над 80 страни- членки на Хагската спогодба.
Екипът на LEXDIA може да ви окаже съдействие при изготвяне на необходимите документи и подаването на заявка за регистрация на промишлен дизайн, както и в производства по подновяване на регистрацията на промишлен дизайн и всички форми на защита при нарушение на изключителните Ви права върху регистриран промишлен дизайн. 

Контактна форма

Добави документ