bg en
Полезни модели

Полезни модели

Доверете се на LEXDIA за:  
 
  • Производство по регистрация на полезен модел в Патентно ведомство 
  • Продължаване срока на регистрация на полезен модел 
  • Производства по промени и корекции при вече подадени заявки за регистрация на полезен модел
  • Защита при нарушение на изключителните права на собственика на регистриран полезен модел

Полезни модели

Полезните модели, наричани още “малки патенти”, могат да бъдат ключов актив за развитието на високотехнологичен бизнес. Регистрацията на полезен модел е много по-бързa и евтинa в сравнение с производството по издаване на патент. Веднага след проверка за съотвествие с формалните изисквания на закона, изобретението се регистрира като полезен модел без необходимост от скъпи и продължителни експертизи. 

Процедурата по регистрация на полезен модел започва с подаване на заявление в Патентно Ведомство на Република България. До успешен край може да се стигне и в рамките на един-два месеца от подаване на заявлението. 

Съдействието от страна на професионален Представител по индустриална собственост в подготовката на заявлението за регистрация на полезен модел подсигурява бързото и ефективно изпълнение на формалните изисквания на закона по отношение на описанието на изобретението, чертежите към него и формулирането на претенциите, които определят пределите на защитата.

Ние от LEXDIA можем да ви окажем професионално съдействие, както при изготвяне на необходимите документи за заявката за регистрация на полезен модел, така и в производствата по продължаване срока на регистрация на полезен модел, промени и корекции във вече подадени заявки за регистрация на полезен модел и всички форми на защита при нарушение на изключителните Ви права върху регистриран полезен модел. 

Контактна форма

Добави документ