bg en
Абонаметно правно обслужване

Абонаметно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване

Много често абонаментното правно обслужване се оказва особено ценна услуга за бизнеси с постоянна необходимост от юридическо съдействие или предвидим обем от ежемесечна правна работа. Този тип трайни отношения между Вас като клиенти и нас като адвокати позволяват силно изразен индивидуален подход към Вашите казуси и отлично познаване на ежедневните потребности на Вашия бизнес. 

Основна наша цел при абонаментното обслужване е да идентифицираме и решим не само проблемите, с които ни адресирате, но и да очертаем всички други неизвестни за Вас рискове и да обобщим регулациите, които управляват вашия вид дейност. Наред с това ние ще се ангажираме да осъществяваме текущ мониторинг на дейността Ви, да Ви съветваме и да предлагаме нашата визия относно сделките, в които встъпвате. В този смисъл абонаментното правно обслужване е услуга далеч по-комплексна от това да изпълняваме задачите, които ни поставяте. 

Услугата абонаментно правно обслужване е особено ценна и за бизнеси в процес на изграждане, които трябва в кратки срокове да бъдат обезпечени с подходяща правна рамка от вътрешни актове, рамкови договори и всички други правни инструменти, които да подсигурят успешното им навлизане на пазара. 

Какво предлагаме?

При изграждане на индивидуални оферти за абонаментно правно обслужване се водим изцяло от потребностите Ви, като предлагаме множество гъвкаво организирани варианти, които подлежат на последващи промени и не ви ангажират за непрогнозируемо дълги периоди от време. Отлично разбираме, че връзката между адвокат и клиент се изгражда на основата на доверие и професионално отношение, поради което ще ви осигурим достатъчно време да оцените нашия подход към съвместната ни работа. 

Очакваме Вашето запитване и сме насреща да предложим подходящ за Вашата дейност модел на правно обслужване!
 

Контактна форма

Добави документ