bg en
Застрахователно право

Застрахователно право

Екипът на LEXDIA може да Ви укаже професионално съдействие във връзка с получаването на застрахователно обезщетение при:  
 
  • Имуществени или неимуществени вреди от претърпяно ПТП;
  • Обезщетение по КАСКО или друг вид имуществена застраховка;
  • Обезщетения по животозастраховане.

Застрахователно право

LEXDIA ще ви осигури пълно съдействие в рамките на процеса на получаване на застрахователно обезщетение, от завеждане на щетата пред застрахователното дружество и провеждане на преговори със застрахователя, до предявяване на претенцията ви по съдебен ред, ако това се окаже необходимо. 

За жалост застрахователите не винаги изплащат следващото се обезщетение при завеждане на щета. Често е необходимо окомплектоването на писмено предявената претенция с допълнителни документи, с които ние сме отлично запознати, или дори последващото предприемане на съдебни действия. 

С наша помощ можете да претендирате да ви бъдат заплатени застрахователни обезщетения, най-често срещаните от които са:
  • обезщетение за имуществени или неимуществени вреди от претърпяно ПТП – в случай, че пострадате при автомобилна катастрофа имате право на изплащане на обезщетение от застрахователя на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност“. Право на обезщетение имате и при смърт на ваш близък при ПТП. Неимуществените вреди обхващат претърпените от вас болки и страдания, докато обезщетението за имуществени вреди покрива реализираните разходи по лечението, загуба на трудов доход и др. 
  • обезщетение по КАСКО или друг вид имуществена застраховка – по застраховките на имущество, каквато е и застраховка КАСКО на автомобили, имате право да получите обезщетение в случай на увреждане, кражба или погиване на застрахованата вещ. 
  • обезщетения по животозастраховане – по застраховки „Живот“ и „Злополука“ се изплащат обезщетения за разнообразни застрахователни рискове като напр. смърт, трайна неработоспособност поради инвалидизация, заболяване, както и множество допълнителни покрития, договорени между застрахователя и застрахования. 

Контактна форма

Добави документ