bg en

Регистрация на Европейска търговска марка

LEXDIA може да Ви укаже професионално съдействие при: 
  • проучване отличителността на Вашето лого и/или търговско наименование
  • подготовка и подаване на заявка за регистрация на търговска марка в ЕС
  • защита при подадена опозиция срещу регистрацията на Вашата търговска марка в ЕС
  • подаване на опозиция срещу регистрацията на сходна или идентична на притежаваната от Вас търговска марка в ЕС;
  • мониторинг на регистрирана търговска марка в ЕС и подновяване срока на действие на търговска марка в ЕС. 
Регистрацията на търговска марка в ЕС осигурява защита на Вашия бранд на територията на всички държави членки. Производството по регистрация на търговска марка в ЕС започва с подаване на заявка за регистрация пред Службата на Европейски съюз по интелектуална собственост. 
 
От ключово значение за успешната регистрация на търговска марка в ЕС е професионалното проучване на дадено лого или търговско наименование и правилния анализ на риска от възражения (опозиции) против регистрацията или отказ за регистрацията на марката от страна на компетентния орган.
 
Ние от LEXDIA като регистрани Представители по интелектуална собственост можем да Ви съдействаме във всеки етап от регистрацията на търговска марка в ЕС, както и при подаване на опозиции срещу регистрирани търговски марки и в производството по подновяване срока на действие на Вашата търговска марка в ЕС.
 


Контактна форма

Добави документ