bg en

Регистрация на търговска марка в България

LEXDIA притежава екип от опитни професионалисти, на които да се доверите за: 
  • проучване на отличителността на Вашето лого и/или търговско наименование;
  • подготовка и подаване на заявка за регистрация на търговска марка в България;
  • защита при подадена опозиция срещу регистрацията на Вашата търговска марка в България;
  • подаване на опозиция срещу регистрацията на сходна или идентична на притежаваната от Вас търговска марка;
  • мониторинг на регистрирана търговска марка и подновяване срока на действие на търговска марка.
Регистрацията на марка в Патентното ведомство на Република България осигурява защита на Вашия бранд на територията на България като местни и чуждестранни търговци на българския пазар няма да имат правото да копират или използват Вашата регистрирана търговска марка. 

От огромно значение за бързото и безпроблемно протичане на производството по регистрация на търговска марка в България е задълбоченото предварително проучване на отличителността на дадено лого или търговско наименование и на съответствието му с изискванията на закона. 

Ние от LEXDIA ще Ви предложим комплексно становище относно отличителността на Вашето лого или търговско наименование. Ще анализираме наличието на сходни или идентични вече регистрирани търговски марки и ще Ви посъветваме как да превърнете Вашия запазен знак в защитена търговска марка.

LEXDIA разполага и с екип от опитни регистрирани Представители по интелектуална собственост, на който можете да разчитате за всеки етап от подаването на заявката пред Патентното ведомство до успешната регистрация на търговска марка.


Контактна форма

Добави документ