bg en

Общи условия на промоционални кампании

Организирането на промоционални кампании е популярен и ефективен начин за привличане на потребителския интерес. Подобни кампании имат безспорно положителен маркетингов ефект, но несъобразяването на условията им със задължителните изисквания на Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите крие сериозни рискове от санкции от страна на Комисия за защита на конкуренцията и/или Комисия за защита на потребителите.

Съществуват редица нормативни ограничения относно стойността на раздавани награди, механизма на определяне на отстъпки и др. Ако те не бъдат съблюдавани провеждането на дадена кампания би могла да се категоризира като нелоялна конкуренция и/или нелоялно привличане на клиенти, което може да доведе до налагане на санкции в сериозни размери, достигащи до 10 % от общия оборот на предприятието нарушител. 

Нашият екип може да изготви за Вас Общи условия за промоционална кампания, които да бъдат едновременно съобразени с нормативните изисквания и целите на конкретната кампания. 


Контактна форма

Добави документ