bg en

Общи условия

Задължителен елемент от развиването на успешен онлайн магазин е създаването на Общи условия, които са съобразени с вида на предлаганите стоки и услуги, защитата на потребителите и правната уредба в сферата на електронната търговия. 

Общите условия представляват договор между всеки потребител и търговеца, управляващ дадения онлайн магазин. Поради това съдържанието им следва да бъде съобразено с редица международни и национални нормативни актове като Закон за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закон за защита на конкуренцията, Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и др. 

Ако в съдържанието на Общите условия бъде пропусната уредбата на някои елемент от отношенията с потребителите, това не само може да доведе до нежелани затруднения в онлайн търговията, но и до опасност от налагане на санкции от страна на регулаторните органи като Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и др. 

Ние от LEXDIA можем да Ви съдействаме с изготвянето на Общи условия за Вашия онлайн магазин, съобразени с всички приложими нормативни актове. По този начин ще избегнете евентуални спорове с потребители и санкции от регулаторни органи. Предлагаме и изготвяне на Общите условия на английски език. 


Контактна форма

Добави документ