bg en

Процесуално представителство пред съд

Ние ще ви съдействаме и ще ви представляваме в качеството си на адвокати пред всички съдилища на територията на страната по:
  • търговски дела;
  • застрахователни дела;
  • трудови дела;
  • дела в областта на интелектуалната собственост;
  • дела относно недвижими имоти;
  • административнонаказателни дела (обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и друг санкции).
В LEXDIA имаме богат опит в процесуалното представителство пред съд и планираме своята процесуална работа с визия за желания изход на съдебния процес. Наш основен принцип е преди започване на съдебните процедури да дадем становище на клиента относно актуалните законодателни положения, които засягат предмета на спора, както и относно основните положения в съдебната практика по сходни дела. По този начин постигаме информираност на клиента относно възможния изход на делото и шансовете за успешно приключване, а нашата работа остава прозрачна и качествена. 
 


Контактна форма

Добави документ