bg en

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

Доверете се на LEXDIA за създаването на:
  • Политика за защита на лични данни (Политика за поверителност);
  • Политика за бисквитки.

Съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на лични данни търговците, развиващи електронна търговия чрез онлайн магазин са длъжни да приемат Политика за защита на личните данни (често срещана и като Политика за поверителност), която да бъде достъпна за потребителите на Интернет страницата на онлайн магазина.  

Предвидените санкции в Регламента относно най-тежките нарушения на задълженията на Администраторите на лични данни са в размер на по-високата сума между 20 000 000 EUR или 4 % от общия годишен световен оборот на търговеца за предходната финансова година. За да избегнете административни наказания се нуждаете от професионално изготвена Политика за защита на личните данни, която да е съобразена с Вашия бизнес и изискванията на приложимите нормативни актове. 

Липсата на законоустановено съдържание в приетата от Вас Политика за защита на личните данни или предвиждането на условия за събиране, обработка и съхранение на лични данни, които не съответстват на Закона и Регламента могат да предизвикат „лавина“ от сигнали до регулаторните органи и опасност от сериозни санкции. 

С влизане в сила на Регламента (GDPR) събирането и обработването на лични данни за потребители на Интернет сайтове чрез т.нар. “бисквитки” също придоби нова уредба. В тази връзка в съдържанието на всяки Уеб сайт потребителят следва да може да намери Политика за бисквитките. С нея търговецът предоставя задължителната по обем информация на всеки потребител за събираните за него данни посредством използването на бисквитки и как потребителят може да управлява тази информация.  
LEXDIA може да изготви за Вас Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки като интегрираме строгите изисквания на закона в дейността Ви без да предизвикаме затруднения в ежедневните Ви бизнес операции. 


Контактна форма

Добави документ