bg en

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

Доверете се на LEXDIA за създаването на:
  • Политика за защита на лични данни (Политика за поверителност);
  • Политика за бисквитки.

Съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на лични данни търговците, развиващи електронна търговия чрез онлайн магазин са длъжни да приемат Политика за защита на личните данни (често срещана и като Политика за поверителност), която да бъде достъпна за потребителите на Интернет страницата на онлайн магазина.  

Предвидените санкции в Регламента относно най-тежките нарушения на задълженията на Администраторите на лични данни са в размер на по-високата сума между 20 000 000 EUR или 4 % от общия годишен световен оборот на търговеца за предходната финансова година. За да избегнете административни наказания се нуждаете от професионално изготвена Политика за защита на личните данни, която да е съобразена с Вашия бизнес и изискванията на приложимите нормативни актове. 

Липсата на законоустановено съдържание в приетата от Вас Политика за защита на личните данни или предвиждането на условия за събиране, обработка и съхранение на лични данни, които не съответстват на Закона и Регламента могат да предизвикат „лавина“ от сигнали до регулаторните органи и опасност от сериозни санкции. 

С влизане в сила на Регламента (GDPR) събирането и обработването на лични данни за потребители на Интернет сайтове чрез т.нар. “бисквитки” също придоби нова правна уредба. Търговците са задължени да предоставят определен обем информация на всеки потребител за събираните за него данни посредством използването на бисквитки и как потребителят може да управлява тази информация. Тези задължения се изпълняват най-често чрез публикуването на Политики за "бисквитки" на сайтовете на търговците. 

Ние от LEXDIA можем да създадем за Вас Политика за защита на личните данни и Политика за "бисквитки" като интегрираме строгите изисквания на закона в дейността Ви без да предизвикаме излишни затруднения в ежедневните Ви бизнес процеси. 


Контактна форма

Добави документ