bg en
Трудово право

Трудово право

Ние от LEXDIA ще ви преведем успешно през всички проблеми, които изникват на работното място като Ви окажем съдействие при:  
 
 • решаването на трудовоправни спорове чрез преговори и по съдебен ред;
 • претендиране на неизплатени трудови възнаграждения или обезщетения, дължими на основание Кодекса на труда;
 • защита при едностранно изменение на условия по трудовото правоотношение;
 • обжалване на незаконно уволнение; 
 • защита при ангажиране на имуществената отговорност на служител;
 • завеждане на дело при претърпяна трудова злополука.

Трудово право

Много от трудовоправните въпроси, които изникват в практиката и изглеждат на пръв поглед сложни, могат да бъдат решени с помощта на адвокат, дори понякога в рамките на една единствена трудовоправна консултация. Екипът ни разполага с богат опит в решаването на трудови спорове, както и в процесуалното представителство по трудови дела. 

Голяма част от услугите ни са ориентирани към работодатели и имат за цел да обезпечат законосъобразната организация на трудовия процес от страна на работодателя, доколкото върху него пада огромна административна тежест да поддържа изрядно трудово деловодство и досиета. 

Най-често търсените услуги, които са особено ценни за работодателите, и с които ще ви окажем необходимата правна помощ, са следните: 
 • изграждане на цялостната правна рамка от актове на работодателя (Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за структурата и организацията на работната заплата и др.);
 • трудовоправни консултации и съставяне на документи за законосъобразно освобождаване на служители;
 • съставяне на заповеди на работодателя и поддържане на трудовото досие;
 • ангажиране на имуществената отговорност на служители;
 • провеждане на дисциплинарни производства и дисциплинарно уволнение;
 • защита и представителство по дела, образувани от уволнени и настоящи служители;
 • представителство по дела за имуществени санкции, наложени от Инспекция по труда. 

Контактна форма

Добави документ