bg en
Търговски дружества

Търговски дружества

LEXDIA може да Ви укаже професионално съдействие при:  
 
  • Регистрация на търговски дружества в България
  • Прехвърляне на дружествени дялове и акции
  • Всички видове дружествени промени

Търговски дружества

За всеки стартиращ бизнес е важно да избере най-подходящата правна форма за създаването и развитието си. Ние от LEXDIA имаме богат опит в създаването на търговски дружества със структура, съобразена с потребностите на клиентите и спецификите на избраната търговска дейност. 

Екипът на LEXDIA може да Ви съдейства бързо, ефективно и професионално в създаването на най-подходящото за Вашия бизнес търговско дружество. В рамките на 24 часа след подаването на заявлението за регистрация Вашето дружество вече ще бъде факт. 

Услугите ни по регистрация на търговско дружество включват: 
  • Консултация относно избора на вида на Вашето търговско дружество; 
  • Изготвяне на учредителните документи;
  • Подаване на заявлението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Освен за създаването на Вашето търговско дружеството, можете да разчитате на LEXDIA при извършването на всяка промяна във Вашия бизнес. Екипът на LEXDIA може да Ви консултира и да изготви всички необходими документи относно прехвърляне на дружествени дялове и акции, промяна на седалище и адрес на управление, промени в предмета на дейността на дружеството, промени в управлението, приемане и обявяване на Годишен финансов отчет (ГФО) и всяка друга структурна промяна. 

Контактна форма

Добави документ