bg en
Юридически лица с нестопанска цел

Юридически лица с нестопанска цел

Екипът на LEXDIA е квалифициран в областта на:  
 
  • Регистрацията на сдружения и фондации;
  • Всички видове промени в структурата и дейността на сдружения и фондации.

Юридически лица с нестопанска цел

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), разговорно по-известни като неправителствени организации (НПО), в България са два вида - сдружения и фондации. Както може да се съди от термина, този вид субекти са предвидени за развиване на дейност, която няма за цел разпределение на печалба между участниците. 

При избора на форма на юридическо лице с нестопанска цел следва да се съобразят редица фактури, като изискванията за минимум на членовете спрямо вида юридическо лице; избора на дейност в частна или обществена полза; специалните изисквания за разходване на имуществото на ЮЛНЦ в обществена полза; възможностите за използване на държавно подпомагане за дейности в обществена полза и др. Екипът на LEXDIA може да Ви съдейства в създаването на най-подходящото за избраните от Вас цели юридическо лице с нестопанска цел. Услугите ни включват: 
  • Консултация относно избора на вида ЮЛНЦ;
  • Изготвяне на учредителните документи;
  • Подаване на заявлението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • Свикването и провеждането на общи събрания на членовете в ЮЛНЦ;
  • Промяна на обстоятелства на съществуващи сдружения и фондации.

Контактна форма

Добави документ