bg en
GDPR

GDPR

LEXDIA може да изготви пълен GDPR пакет от документи, включващ:  
 
  • Вътрешни правила за защита на лични данни, заедно с всички регистри на лични данни, декларации и приложения към тях;
  • Анекси към трудови договори и промени на длъжностни характеристики на служители с достъп до лични данни;
  • Споразумения с изпълнители на външни услуги, обработващи лични данни;
  • Адаптиране на търговските Ви договори с законовите изисквания за защита на личните данни.

GDPR

Общият регламент за защита на лични данни (ОРЗД или GDPR) въведе редица задължения за Администраторите на лични данни, които далеч не се изчерпват с публикуването на Политика за защита на лични данни или Политика за поверителност на Уеб сайта на даден търговец. 

Комплексната уредба на Регламента предвижда задължение за водене на редица Регистри за обработваните лични данни на служители; клиенти; кандидати за работа; дейностите по обработка на личните данни като администратор; дейностите по обработка на личните данни като обработващ лични данни; исканията от субекти на лични данни; нарушения на сигурността и др. 

Воденето на тези Регистри налага допълнения на договорите и длъжностните характеристики на служителите, които имат достъп до лични данни и създаване на редица бланки на заявления, посредством които субектите на лични данни да имат възможност да упражнят правата си, предвидени в рекламата. 

Всеки Администратор на лични данни, от чието име друго лице, т.нар. Обработващ лични данни, извършва дейности по събиране и обработване на лични данни, следва предварително да е сключил споразумение по чл. 28 от GDPR, в което са определени подходящи технически и организационни мерки относно дейностите по обработване на лични данни, извършвани от Обработващия лични данни. 

Ние от LEXDIA можем да изготвим пакет с всички необходими документи за Вашия бизнес, който да Ви позволи да продължите на развивате и разраствате дейността си в съответствие с изискванията на законодателството, без въведените правила да създават затруднения за ежедневните Ви бизнес операции. 

Контактна форма

Добави документ